top of page
Vathorst
Kattenbroek

Rondleidingen per stadsdeel

Het Centrum, de historische Binnenstad

Kattenbroek
Nieuwland
Vathorst
Het Eemplein
De Nieuwe Stad
De Wagenwerkplaats
Kop van Isselt
Het Trapezium (het gebied tussen huidige stadhuis en Centraal Station)

Hier komt een nieuw Stadhuis (2026).

 

Het Centrum


Amersfoort kreeg stadsrechten in de 13e eeuw. Economische groei nam een spurt door een

Maria Beeldje wat veel pelgrims naar de stad trok. In de negentiende eeuw gebeurde dat

weer door de komst van de spoorwegen en industrialisatie, wat nu zorgt voor hergebruik

van industrieel erfgoed en herontwikkeling. De Gemeente Amersfoort schept de voorwaarden

voor inclusiviteit, sportiviteit en cultuur. Er is veel goede hedendaags architectuur zoals:

Het Eemhuis met daarin: De bibliotheek, Kunsthal Kade, Het RCE en het toekomstige

Huis voor de Stad.

Actuele zaken d
ie de stad aantrekkelijk maken zijn:
Het autoluw maken van de Binnenstad, het weer terug brengen van een gracht waar nu

nog een stadsring is. Goede sociale woningbouw en veel recreatieve routes. Aan de

zuidkant vanAmersfoort bevind zich een bosrijk gebied. Aan de Noordoostzijde een

polderlandschap. Aan het zuidwesten bevindt zich de Westerse Vallei. De goede

bereikbaarheid aan de A1 en de A28 midden in Nederland en relatief betaalbare

nieuwbouw maken de stad aantrekkelijk voor bedrijven en expats.

Ontwikkelingen aan de Noordoostkant van

Amersfoort (1990 - 2026)

Vanaf de jaren dertig had de stad aan de noordkant minder te lijden van overstromen aan

de Noordoost-zijde van de stad. Dit kwam door de realisatie van de afsluitdijk en het graven

van het Valleikanaal. Sindsdien is de stad naar het Noorden enorm uitgebreid. Eind jaren

zeventig nam deze uitbreiding nog een grotere vlucht toen het dorpje Hoogland werd

geannexeerd. De stad werd qua grondgebied twee keer zo groot en groeide van 80.000

naar 160.000 inwoners.

Kattenbroek (onge
veer 4600 woningen, gebouwd van 1990-1995) Focus: Ongedeelde stad

Nadruk op sociale woningbouw: Het aantal, de mix en de plek. Vathorst en Nieuwland zijn

zogenoemde VINEX-locaties, ontwikkeld en gebouwd met een zogenaamde PPS-constructie.

Kattenbroek is geheel door de Gmeente ontwikkeld. Het was het resultaat van een bijzonder

Stedenbouwkundig concpet van Ashok Bhalotra, directeur van Kuiper Compagnons destijds.

Hij bedacht zijn plan doormiddel van metaforen en wist de Raad daarvoor te enthousiasmeren.

Hoe woon je in de Hof der Liefde? Of in een Ruine-woning?
 

Nieuwland (focus op Duurzaam bouwen, ongeveer 5000 huizen, 1995-2000).

Nieuwland was een reactie op Kattenbroek. Het introverte stedenbouwkundig plan heeft

veel symmetrisch opgezette hofjes. Inspiratie voor de stedenbouw en architectuur was

architectuur uit de jaren dertig. (stedenbouwkundig plan Bureau Wissing).
 

Vathorst (woongebied met afgerond 10.000 huizen, 2002-2026) heeft als thema

'een wereld van verschil'. Natuurlijk zijn de ervaringen van voorgaande wijken gebruikt

en waar mogelijk nog verbeterd door nieuwe inzichten op Duurzaam ontwikkelen.

De combinatie van een oud boeren hoevenlandschap en een

naastgelegen polderlandschap met veel water, heeft geleidt tot een afwisselend

stedenbopuwkundig Masterplan van West8 en Kuiper Compagnons .
 

Ontwikkelingen aan de Westzijde van

Amersfoort  Centrum

Langs Eem en Spoor
Langs Eem en Spoor is een gebied wat met name in rond 1900 tot ontwikkeling kwam, en wat

en nu herontwikkeld wordt met nieuwe functies en vermengd wordt met appartementen (70m)

en woningen. Het gebied bestaat uit merdere wijken, liggend tussen Eem en Spoor.

 

Het Eemplein - gerealiseerd

Direct grenzend aan de Binnenstad aan de westzijde over het spoor. Gelegen vlakbij de

Koppelpoort. Het Eemhuis met daarin de bibliotheek en Kunst ad Eem (KADE) heeft door z’n

supermoderne architectuur als katalysator gewerkt voor de bouw van nieuwe winkels, een

Bioscoop, appartementen die een groot plein omringen, waar zomers allerlei activiteiten

plaatsvinden en waar op doordeweekse dagen ook de markt onderdak vindt.
Het plein maakt onderdeel uit van Het Eemfront met de Eemhaven dé nieuwe ‘ankerplaats’ en hotspot voor Amersfoorters, voor toeristen en voor de pleziervaart op de Randmeren envoor campers. Er zijn veel faciliteiten voor mensen die hun boot aanleggen.


De Nieuwe Stad – gedeeltelijk gerealiseerd
De Nieuwe Stad aan De Eemhaven is een levendig gebied waar gebruikers, functies en gebouwen elkaar

versterken. Ontwikkelaar Schipper Bosch en Gemeente Amersfoort werken aan de toekomst van De Nieuwe Stad.

Daarbij worden onder andere woningen toegevoegd en bestaande en krijgen nieuwe gebruikers van het gebied

de ruimte. Industrieel Erfgoed terug bij gebouwen zoals de oude zeepfabriek, de Rohm & Haas, de voormalige

Prodentfabriek, het wijkje Het Sasje etc.

De Wagenwerkplaats – gedeeltelijk geraliseerd
De komende decennia is Amersfoort vooral gefocust op woongebieden Langs Eem (Kop van Isselt, ongeveer 3000 woningen, waa
r uiteraard de ligging aan de Eem inspiratie zal zijn) en Langs Spoor (Woningbouw rondom de Wagenwerkplaats). De Wagenwerkplaats is nu al een interessant gebied waar veel Industrieel Erfgoed is herontwikkeld (ateliers, restaurants en kleine bedrijven). Er ook een ecologische cpo-wijkje gerealiseerd: De Soesterhof en nog iets meer naar het westen is een nieuw buurtje ontstaan waar voorheen de Noackfabriek was. In de toekomst komen hier ook nog een aantal appartementengebouwen.

 

Rondleidingen in ontwikkeling:
Kop van Isselt - 2024 - 2036
Het Trapezium - 2022 - 2026
Het Hogekwartier 2016 - 2023
Het Hoefkwartier 2018-2030

Het Centrum
Nieuwland
Het Eemplein
De Nieuwe Stad
De Wagenwerkplaats
bottom of page